Thôn Bản Lạ tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2023

Đồng chí Nông Văn Tuy – Phó chủ tịch HĐND xã tặng giấy khen cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023
Bà Hoàng Mùi Ểu – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bản lạ phát động phong trào thi đua
thi giã bánh giày trong phần hội

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), ngày 01/11/2023, thôn Bản Lạ xã Yến Dương đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023./.
Những năm qua, nhân dân trong thôn Bản Lạ xã Yến Dương luôn chấp hành các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động. Tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được ổn định. Phát huy truyền thống của địa phương, với vai trò nhiệm vụ của mình, Ban công tác mặt trận thôn đã tiến hành vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, củng cố lại các tổ chức, đoàn thể. Qua đó, đã từng bước giúp đỡ cho đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Năm 2016 thôn đã bình xét được 63/68 hộ gia đình văn hóa. Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Văn Tuy – Phó chủ tịch HĐND xã đã chúc mừng và biểu dương những kết quả thôn Bản Lạ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, các đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là Ban công tác Mặt trận thôn cùng sự đoàn kết, gắn bó của bà con, thôn sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.