Thôn Bản Lạ xã Yến Dương được giúp đỡ xây dựng nông thôn mới năm 2023

Chi bộ: Nội vụ -Lao động TB&XH; Trường THPT Quảng Khê; Trường THPT Ba Bể hỗ trợ thôn bản lạ xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện Kế hoạch số 227-KH/HU, ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Bể về phân công giúp đỡ xã Yến Dương hoàn thành các tiêu chí về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Ngày 01/11/2023, Đoàn Đại biểu đại diện của các Chi bộ: Nội vụ -Lao động TB&XH; Trường THPT Quảng Khê; Trường THPT Ba Bể gồm Đồng chí Ma Văn Huân Trưởng phòng lao động thương binh &Xh huyện , đồng chí Dương Thị Lanh BTCB, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Khê, Đồng chí Nguyễn Thành Tín, BTCB, Hiệu Trưởng trường THPT Ba Bể đã đến dự ngày hội đại đại kết tại thôn Bản Lạ. Đồng thời tại ngày hội đồng chí Ma Văn Huân đã đại diện các chi bộ trao số tiền: 21.400.000 đồng để hỗ trợ giúp đỡ thôn Bản Lạ trong công tác xây dựng nông thôn mới.


Hình ảnh: Đồng chí Ma Văn Huân Trưởng phòng lao động thương binh &Xh huyện , đồng chí Dương Thị Lanh BTCB, Hiệu trưởng trường THPT Quảng Khê, Đồng chí Nguyễn Thành Tín, BTCB, Hiệu Trưởng trường THPT Ba Bể và đồng chí Hà Văn Quý Chủ tịch UBND xã Yến Dương.

Bà con nhân dân thôn rất vui mừng, phấn khởi. Ông Hoàng Văn Siên BTCB thôn đã đại diện cho bà con nhân dân thôn bản Lạ nhận số tiền hỗ trợ, giúp đỡ của tập thể các chi bộ Nội vụ -Lao động TB&XH; Trường THPT Quảng Khê; Trường THPT Ba Bể.

Hình ảnh: Ông Hoàng Văn Siên BTCB thôn bản lạ nhận số tiền hỗ trợ của các chi bộ giúp đỡ
Với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của tập thể các chi bộ Nội vụ -Lao động TB&XH; Trường THPT Quảng Khê; Trường THPT Ba Bể mong rằng thôn Bản lạ, xã Yến Dương sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới./.