Hội nghị tiếp xúc đổi thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Ông Vi Văn Hữu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/ĐU ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy xã Yến Dương về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân năm 2023. Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Đảng uỷ xã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với  nhân dân năm 2023.Tham dự gồm có: Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã; Chỉ huy trưởng BCHQS xã; Trưởng Công an xã; Công chức chuyên môn liên quan; Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn; Công dân có ý kiến, kiến nghị, phản ánh. Hội nghị có tổng số 35 người tham dự, 17 ý kiến phát biểu đề xuất, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất đã được chủ tịch UBND xã và Bí thư Đảng ủy tiếp thu và trả lời tại hội nghị. Không có ý kiến vượt thẩm quyền đề nghị cấp trên xem xét.